РИОСВ - Русе провери 139 обекта през месец март

Е-поща Печат

DSC 4099 - Copy - CopyЕкспертите на РИОСВ - Русе провериха 139 обекта от контролираната територия. Общият брой на проверките е 149, от които по план са 80, а извънредните - 69. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени  63 предписания.

За установени административни нарушения през март на Закона за опазване на околната среда и специалните закони на виновните лица са съставени 11 акта. Директорът на екоинспекцията е издал 6 наказателни постановления на обща стойност 1 000 лв.

Общо събраната сума по наложени глоби и санкции е 15 400 лв., а  по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 9 959, 34 лв. От НАП са събрани 550 лв. по издадени и влезли в сила наказателни постановления.

Акцент на контролната дейност през март са проверките на  автосервизи, автоморги и населени места, както и на лицата, притежаващи регистрационни и разрешителни документи за дейности с отпадъци.

През април продължават по график проверките за почистване на дерета и корита на реки, както и на сервитутите на общинските пътни мрежи.

Пълният текст на отчета за месец март  е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

България в Юнеско

Галерия