Глоби в размер на 18 600 лева са наложени за еконарушения през април

Е-поща Печат

DSC 4099 - Copy - CopyПрез април директорът на РИОСВ - Русе е издал 6 наказателни постановления за налагане на глоби и санкции в размер на 18 600 лв. за нарушения на екологичното законодателство. 4 от тях, в размер на 18 000 лв. са  на „Българска хлебна мая“ ЕООД за нарушения, констатирани при извънредна проверка по сигнал за изтичане на цветни води в река Дунав в началото на годината. През април на дружеството е наложена и еднократна санкция на стойност 1590 лв. за замърсяване на почвите.

Общият брой на проверките през април е 108 на 105 обекта от контролираната територия, от които по план са 48, а изванредни са 60. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нередности. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Русе са съставени 4 акта.

Общо събраната сума през април от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции е 9 300 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 273,59  лв. От получените суми през март на общините, на чиито територии са констатирани нарушенията, през април са преведени 7 967,48 лв.

 

Пълния текст на отчета за контролната дейност на РИОСВ - Русе през месец април е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

България в Юнеско

Галерия