„Оргахим“ АД временно ще събира производствени отпадъчни води

Е-поща Печат

62163195 1061514880725715 4741043235017719808 nДружеството „Оргахим“ АД временно ще преустанови заустване на производствени отпадъчни води в градска канализационна мрежа по бул. „3-ти март“ в гр. Русе, която се влива в река Русенски Лом. Това става по предписание на екоинспекцията, дадено при извършени проверки след постъпили сигнали за оцветени води в участъка под Сарайския мост.

Към момента отпадъчните производствени води са се подлагали на частично пречистване, тъй като предстоят довършителни дейности по въвеждане в експлоатация на новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Събраните води се отвеждат в локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ), собственост на „Оргахим  Резинс“ АД, разположена на същата площадка, съгласно слючен договор между дружествата. Технологията на тази пречиствателна станция включва единствено процеси на утаяване. До въвеждане в редовна експлоатация на новоизградената ЛПСОВ дружеството „Оргахим“ АД ще събира временно производствените отпадъчни води в подходящи съдове, които последващо ще третира.

      

България в Юнеско

Галерия