Регистрирано е превишение на фини прахови частици в Русе

Е-поща Печат

Минимално превишение на средноденонощната концентрация на фини прахови частици 10 микрона е регистрирано  на 26 юни в Русе. Това сочат данните от Автоматична измервателна станция „Възраждане“, разположена в центъра на града. Причината е третирането срещу комари, извършено в часовия период от 20 часа на 26 юни до 01 часа на следващия ден.

По данни от общината е използван препарата Цитрол, чиято миризма наподобява изгорени нефтопродукти. В инспекцията през този период е постъпил само един сигнал за неприятни миризми в  полунощ – от кв. „Дружба 1“.

България в Юнеско

Галерия