РИОСВ-Русе получи резултати от пробите за миризми в Русе

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе получи  протоколи с резултати за концентрацията на миризма от проби с въздух, взети с апарата OdorPrep в ранните часове на  26 август. Пробонабирането е извършено след постъпили сигнали за наличие на неприятни миризми в кв. „Възраждане“. Специализираният апарат за улавяне на интензивно миришещи вещества е разположен до автоматичната измервателна станция в квартала, в централната част на Русе.

Пробите са изпратени за анализ в лаборатория в Италия. Резултатите от изпитването им показват резултат под 25 единици, т.е. под прага на откриване на миризма. Това е съгласно Европейския стандарт EN 13725, който въвежда обективизиране на възприятието на миризма, чрез концентрация – единица миризма на кубичен метър (OU/m3).

Резултатите от взетите проби в предишен период на 22 юли показват 34 единици, т.е. попадат в интервала за откриване между 26 и 45 единици на миризма. Пробата е взета контролно, в интервала от 10:00 до 10:30 часа, когато в инспекцията не са постъпвали сигнали за наличие на миризми.

Апаратът OdorPrep е на разположение на екоинспекцията до края на ноември тази година. Ще бъдат направени още няколко пробонабирания, включително и такива с мобилното устройство.

Протокол № 19_264_27.08.2019 г. 

Протокол № 19_265_27.08.2019 г. 

Протокол № 19_214_23.07.2019 г. 

България в Юнеско

Галерия