РИОСВ - Русе провери 90 обекта през август

Е-поща Печат

През август експертите на РИОСВ - Русе са извършили 100 проверки на 90 обекта от контролираната територия. От тях 40 са по план, а останалите 60 са извънредни проверки. В рамките на осъществения контрол са дадени 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 4 акта и са издадени 4 наказателни постановления на обща стройност 10 900 лв. Общо събраната сума от РИОСВ - Русе по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) е 17 176,77 лв. През  август са преведени 3 423, 06 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голямата сума е преведена на община Силистра в размер на 1672,00 лв.

През  август в РИОСВ - Русе е постъпила 1 писмена жалба и 148 броя сигнали. Преобладаваща част са сигналите за неприятни и задушливи миризми в гр. Русе и гр. Разград. Не са малко и сигналите за намерени птици в безпомощно състояние, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и  горящи сметища.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

България в Юнеско

Галерия