Нивата на фините прахови частици в Русе са в норма

Е-поща Печат

Нивата на фините прахови частици от 10 микрона (ФПЧ10) са в норма. Данните от АИС „Възраждане“ тази сутрин показват граничните 49.9 µg/m3(микрограма на кубичен метър) при средноденонощна норма - 50 µg/m3. Причината за отчетените превишения на фини прахови частици (ФПЧ10) в периода 12-14 септември е изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния. Посоката на вятъра е западна през последните няколко дни, което предпоставя преноса на емисии и сажди към Русе, видими с невъоръжено око.

От началото на 2019 г. до края на отоплителния период към 31 март АИС „Възраждане“ е  отчела 18 дни с  превишения на нормите по показател фини прахови частици (ФПЧ10) в град Русе. От април до края на август станцията е отчела само едно превишение на (ФПЧ10), регистрирано  на 26 юни 2019 г.

Данните за качеството на въздуха се публикуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Ежемесечно се публикуват бюлетини за месечните справки за нивата на ФПЧ10: http://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10.html

България в Юнеско

Галерия