Установен е източник на оцветени води в Русенски Лом

Е-поща Печат

Съвместна проверка на РИОСВ - Русе и „ВиК“ ООД установи източник на оцветени води, заустени в колектор „3-ти март“. Извънредният контрол е по повод получен сигнал на 18 септември за изтичане на оцветени бяло-сиви води в колектора, който се влива в р. Русенски Лом.

При проверката са отворени и проверени ревизионните шахти (точките на заустване) на дружества в Западна промишлена зона, които са потенциален източник на оцветени отпадни води. Не са установени нарушения. При ревизионната шахта на ул. „Кап. Райчо Николов“ е констатирано изтичане на цветни води. Допълнителна проверка на площадката на  „Славянско изуство“ е установила нарушителя - „Брани-90“ ООД, който произвежда кори за яйца. От ВиК дружеството са взети и анализирани водни проби. Резултатите от изпитванията  не показват отклонения по показател активна реакция (Ph) и химична потребност от кислород. Дружеството няма сключен договор с оператора на канализационната система.

Предстои да се извърши допълнителна съвместна проверка на фирмата-нарушител, както и да се направи инвентаризация на останалите обекти, които извършват дейност на площадката.

 

България в Юнеско

Галерия