Приключиха пробонабиранията за миризми в Русе

Е-поща Печат

Приключи дейността по пробонабиране на миризми с апарата за измерване на интензивно миришещи вещества OdorPrep в град Русе. Той беше разположен в района на АИС „Възраждане“ през септември 2018 г., като целта беше да се подпомогне обективизирането им. Впоследствие срокът на използването му беше удължен, за да се пробонабира през летния период на настоящата година. 

През удължения срок са  извършени 7 пробонабирания, от които 6 проби от кв. „Възраждане“ и 1 от Западна промишлена зона (ЗПЗ), с помощта на мобилното устройство на апрата. Пет от пробите са вземани след подадени сигнали за неприятни миризми, а 2 от тях - контролно. Резултатите от анализа чрез метода олфактометрия на взетите проби, изпитвани в специализирана лаборатория в Италия, не са притеснителни. Миризми  в по- висок интенцитет от 34 единици  са  регистрирани на 22 юли в кв. „Възраждане“ и на 16 октомври - 95 единици  в ЗПЗ, при контролно пронабиране.  Резултаттие от останали проби показват < 25 едици т.е. под границата на откриване съгласно Европейският стандарт EN 13725.

 

Миризмите не могат да се измерват с конвенционални технически средства за индивидуални химични съединения, вместо това се налага да се използва човешкото усещане за миризма. Определянето на концентрацията на миризми чрез човешкото усещане се нарича олфактометрия. Методът се базира на използване на панел (стенд), където шестима /четирима души в лабораторни условия се подлагат на експозиция на миризма от проба въздух, разредена в различна степен с чист въздух. Положението, при което трима/ двама души (половината панел) са способни да усещат миризмата, докато другата половина – не могат, се определя като праг на усещане на миризмата; разредената проба тогава има концентрация от 1 единица миризма на кубичен метър (OU/m3). Истинската концентрация на миризмата се определя от степента на разреждане.

Протоколите от анализизите можете да видите тук:

№ 19_214 от 23.07.2019№ 19_264 от 27.08.2019, № 19_265 от 27.08.2019№ 19_351 от 16.10.2019№ 19_352 от 17.10.2019№ 19_358 от 24.10.2019№ 19_364 от 13.11.2019

България в Юнеско

Галерия