Важно: Актуална информация за извършване на услуги и провеждане на конкурси за незаети работни места

Е-поща Печат

Уважаеми бенефициенти на услугите на РИОСВ-Русе,

 

Във връзка с въведеното извънредно положение  и необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 Ви информираме, че е необходимо да подавате/получавате документите си по поща и електронна поща. Това важи за всички предоставяни от РИОСВ-Русе услуги.

Уведомления и документи се приемат:

-         по електронна поща на адрес: riosv@riosv-ruse.org;

-         по поща на хартиен и дигитален носител на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20 за РИОСВ-Русе.

-         необходимите документи/бланки са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/administrativni-uslugi/formuliari.html

-         телефон за контакт/консултации: 082/ 820 772.

Откритите процедури за конкурс за свободните длъжности в РИОСВ-Русе се отлагат до отпадане на извънредното положение.

За новини относно обявените конкурси следете страницата на инспекцията,  меню „Работа при нас“.  

България в Юнеско

Галерия