РИОСВ-Русе проверява сигнал за струпани отпадъци на площадката на „Тролейбусен транспорт Русе“

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе извърши съвместна контролна проверка вчера  с органите на реда на площадката на „Тролейбусен транспорт Русе“ ЕООД, в Западна промишлена зона по сигнал на собственикът й. На място са установени големи количества неопасни (пластмасови) отпадъци, струпани от частна фирма-бивш наемател на площадката. Събраната до момента информация е от собственика на имота и  предстои да се установи нейната достоверност. Тъй като лицето, което ги е събрало на този етап не може да бъде открито от собственика на площадката той едностранно е прекратил договора за наем. Проверката не е завършила все още, тъй като предстои да се установи произходът на отпадъците, начинът и времето на тяхното съхранение.

Съгласно Закона за управление на отпадъците отговорността за възстановяването и почистването на терена за отпадъци се поема от лицата, в чието държание се намират, в случай че не бъде установен техният причинител. При установяването им физическите лица се наказват с глоба от 300 до 10000 лв, а юридическите от 6000 до 20 000 лв. За сметка на нарушителя са и финансовите разходи по почистване и предаване на отпадъците на лицензирани фирми.

България в Юнеско

Галерия