Обществени поръчки по ОПОС - 2018

Заглавие на статията Автор Посещения
1 Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка Администратор 29
2 Протокол от проведена процедура за разглеждане и оценка на получена оферта по реда на чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП Администратор 140
3 Покана за оферта по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП - ArcGIS Администратор 203
4 Протокол от проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП Администратор 405
5 Удължаване на срок -Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки Администратор 312
6 Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки Администратор 344
7 Протоколи от проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП Администратор 350
8 Удължаване на срок - Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки Администратор 341
9 Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки Администратор 342

България в Юнеско

Галерия