Обществени поръчки по ОПОС - 2018

Заглавие на статията Автор Посещения
1 Протокол от проведена процедура за разглеждане и оценка на получена оферта по реда на чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП Администратор 75
2 Покана за оферта по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП - ArcGIS Администратор 137
3 Протокол от проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП Администратор 305
4 Удължаване на срок -Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки Администратор 265
5 Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки Администратор 288
6 Протоколи от проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП Администратор 307
7 Удължаване на срок - Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки Администратор 292
8 Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки Администратор 307

България в Юнеско

Галерия