АРХИВ Обществени поръчки по ОПОС

Заглавие на статията Автор Посещения
1 Електронни документи към публична покана вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под ID № 9034212 на 30.09.2014 г. Администратор 1539
2 Електронни документи към публична покана вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под ID № 9034212 на 30.09.2014 г. Администратор 1505
3 Електронни документи към открита процедура вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под № 00664-2014-0003 Администратор 1616
4 Електронни документи към публична покана вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под ID № 9034058 на 26.09.2014 г. Администратор 1492
5 Протокол по чл. 101 г ЗОП/08.10.2014 г. Администратор 1630
6 Протокол по чл. 101 г ЗОП/06.10.2014 г. Администратор 1491
7 Решение № ОПОС-12-УПРР, гр. Русе, 06.10.2014 г. Администратор 1443
8 Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 01.10.2014 г. Администратор 1320
9 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ Администратор 1487
10 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ Администратор 1610

Страница 1 от 7

България в Юнеско

Галерия