Понеделник, 26 Юни 2017 11:15

Решение № РУ-15-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-15-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Силистра за периода до 31.12.2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.06.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия