Понеделник, 04 Декември 2017 14:48

Решение № РУ-23-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-23-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за развитие на „Местна инициативна рибарска група - Силистра” за периода 2018 – 2023 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия