Петък, 15 Декември 2017 16:23

Решение № РУ-25-ЕО/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-25-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на проектния Общ устройствен план (ОУП) на община Кубрат в обхвата на имот с номер 000532 в землището на с. Беловец, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.12.2017 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия