Четвъртък, 28 Декември 2017 11:59

Решение № РУ-118-ПР/2017 г.

Написана от 

Решение № РУ-118-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Промяна предназначението на съществуваща сграда – кравеферма/телчарник в свинеферма с капацитет за отглеждане на 30 бр. свине-майки и 700 бр. прасета за угояване” с местоположение Парцел XVII, кв. 75 по плана на с. Мортагоново, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.12.2017 г.

България в Юнеско

Галерия