Сряда, 10 Януари 2018 15:21

Решение № РУ-4-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-4-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на обществено-обслужваща сграда с шоурум за автомобили и офиси, ремонтно хале за автомобили и ограда” с местоположение поземлен имот № 000274 в землището на гр. Мартен, община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.01.2018 г.

България в Юнеско

Галерия