Сряда, 07 Февруари 2018 13:58

Решение № РУ-13-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-13-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма с капацитет 40 бр. едър рогат добитък”, с местоположение УПИ XXXI, кв. 61 по ПУП на с. Бисерци, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.02.2018 г.

България в Юнеско

Галерия