Петък, 16 Февруари 2018 11:13

Решение № РУ-18-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-18-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Установяване и експлоатация на понтонен пристан за кораборемонт на плавателни съдове на брега на река Дунав при км 403 ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.02.2018 г.

България в Юнеско

Галерия