Понеделник, 19 Февруари 2018 15:01

Решение № РУ-6-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-6-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване на Лесопарк „Липник”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.02.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия