Петък, 02 Март 2018 16:54

Решение № РУ-19-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-19-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на млекопреработвателно предприятие с капацитет до 3 тона на ден преработка на сухо и сурово краве, овче и козе мляко за производство на сирене, кашкавал, извара, кисело мляко и масло", с местоположение поземлен имот № 104038 в землището на село Цар Самуил, община Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.03.2018 г.

България в Юнеско

Галерия