Сряда, 04 Април 2018 13:11

Решение № РУ-7-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-7-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - план за застрояван (ПУП-ПЗ) на поземлен имот - ПИ № 431018 в землището на село Дянково, община Разград, с цел преустройство на съществуващ склад за тютюн с необходимото пристрояване.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия