Сряда, 04 Април 2018 13:14

Решение № РУ-8-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-8-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имоти с номера 000124, 000127, 000135, 000145 и 000148 в землището на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на еднофамилна жилищна сграда във всеки един от имотите.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.04.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия