Петък, 11 Май 2018 15:41

Решение № РУ-33-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-33-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „„Използване на отпадъчна дървесина като суровина за производство на пелети в съществуващ цех” с местоположение поземлени имоти с №№ 218014 и 218024 в землището на с. Николово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.05.2018 г.

България в Юнеско

Галерия