Понеделник, 04 Юни 2018 13:18

Решение № РУ-12-ЕО/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-12-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот 177023 в землището на село Николово, община Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на еднофамилна жилищна сграда.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06.2018 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия