Понеделник, 11 Юни 2018 10:22

Решение № РУ-40-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-40-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща свинеферма чрез пристрояване на допълнителна животновъдна сграда за свине“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 11.06.2018 г.

България в Юнеско

Галерия