Петък, 22 Юни 2018 16:12

Решение № РУ-43-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-43-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изземване с плаващи средства на отложили се наносни материали от динамичните запаси на р. Дунав – публична държавна собственост в участъка от км 507.900 до км 507.100 в землището на село Пиргово, община Иваново“. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.06.2018 г.

България в Юнеско

Галерия