Сряда, 04 Юли 2018 11:20

Решение № РУ-49-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-49-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Обект за преработка на млякоˮ с местоположение ПИ с идентификатор 40422.100.795 по КК и КР на град Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.07.2018 г.

България в Юнеско

Галерия