Резултати от проведен тест за длъжността младши експерт в направление “ЕО, ОВОС и ОС”

Е-поща Печат

Резултати от проведен тест за длъжността

младши експерт в направление “ЕО, ОВОС и ОС”

в дирекция „Превантивна дейност”

1. Дияна Петкова Андреева – 11 т.

2. Галина Иванова Генчева - не се явила

3. Мария Радославова Раданова - не се явила

4. Кремена Любчева Рачева - не се явила

5. Лилия Ангелова Раковска – 12 т.

6. Хюлея Хасанова Исмаилова – 14 т.

7. Мануела Любомирова Атанасова - не се явила

8. Елис Ърфан Ибрям – 16 т.

9. Нели Георгиева Иванова – 10 т.

10. Мариета Светлозарова Цанкова – 12 т.

 

На основание чл. 38 от НПКДС конкурсната процедура се прекратява.

България в Юнеско

Галерия