Вие сте тук: Сигнали

Жалби

През месец февруари 2020 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила 1  писмена жалба.

Постъпила е писмена жалба за незаконно сметище в края на с. Ново село, на поляна, под пътя за с. Долно Абланово. Извършена е контролна проверка, при която е установено, че жалбата е основателна. Констатиран е замърсен терен с битови отпадъци. На кмета на с. Ново село са дадени предписания в срок за почистване. Предстои последващ контрол.


През месец януари 2020 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила 1  писмена жалба.

Постъпила е писмена жалба чрез Омбудсмана на Р България от жители на гр. Русе за замърсяване на атмосферния въздух. На жалбоподателите е отговорено в срок. 


Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. 

България в Юнеско

Галерия