Вие сте тук: Сигнали

Жалби

През месец юни 2020 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една   писмена жалба.

Постъпила е писмена жалба от жител на с. Ценово за струпани отпадъци. Извършена е съвместна проверка с представители на РЗИ-Русе. На място е установено, че няма нарушение по смисъла на  Закона за управление на отпадъците. Протокол от проверката е съставен от РЗИ-Русе.


През месец май 2020 г. в РИОСВ-Русе са постъпили две  писмени жалби.

Препратена е писмена жалба от РЗИ-Русе за отглеждане на животни в регулацията на с. Мечка. Жалбата е препратена по компетентност до ОДБХ-Русе и Община Иваново.

Постъпила е писмена жалба за неприятна миризма от кучкарник в с. Сушево, община Завет. Жалбата е препратена по компетентност до ОДБХ-Разград и Община Ситово.


През месец април 2020 г. в РИОСВ-Русе  не са постъпвали  писмени жалби.


През месец март 2020 г. в РИОСВ-Русе  не са постъпвали  писмени жалби.


През месец февруари 2020 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила 1  писмена жалба.

Постъпила е писмена жалба за незаконно сметище в края на с. Ново село, на поляна, под пътя за с. Долно Абланово. Извършена е контролна проверка, при която е установено, че жалбата е основателна. Констатиран е замърсен терен с битови отпадъци. На кмета на с. Ново село са дадени предписания в срок за почистване. Предстои последващ контрол.


През месец януари 2020 г. в РИОСВ-Русе  е постъпила 1  писмена жалба.

Постъпила е писмена жалба чрез Омбудсмана на Р България от жители на гр. Русе за замърсяване на атмосферния въздух. На жалбоподателите е отговорено в срок. 


Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. 

България в Юнеско

Галерия