Вие сте тук: Сигнали

Жалби

През месец  юли  2019 г. в РИОСВ-Русе  не са   постъпвали писмени  жалби


През месец  юни 2019 г. в РИОСВ-Русе е постъпила една  писмена  жалба

Постъпила е писмена жалба от жител на гр. Исперих за незаконно изграден обор, отглеждане на животни в регулацията на населеното място и замърсяване с торови маси. Жалбата ще бъде препратена по компетентност към общината.


През месец  май  2019 г. в РИОСВ-Русе  са   постъпили две писмени  жалби

  •  Постъпила е писмена жалба  от жител на с. Пиперково (Община Ценово) за замърсяване с торови маси в регулацията на населеното място. Жалбата ще бъде препратена по компетентност към общината.
  • Постъпила е писмена жалба от жители на с. Червена вода (Община Русе), че големи селскостопански машини минават през черен път и включвайки се в пътната мрежа на селото запрашават въздуха.

През месец  април  2019 г. в РИОСВ-Русе  са   постъпили две писмени  жалби

  •  Постъпила е писмена жалба за замърсяване на терени с торови маси в с. Зебил (Община Главиница). Жалбата е препратена към РЗИ-Силистра за решаване по компетентност.
  • Постъпила е писмена жалба за отглеждане на животни в регулацията на с. Вазово (Община Исперих). Жалбата е препратена по компетентност към ОДБХ-Разград и кмета на населеното място.

През месец  март 2019 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една писмена  жалба

  • Постъпила е писмена жалба за замърсяване на терени с торови маси в района на „Фазанарията“, гр. Русе. Предстои контролна проверка по жалбата.

През месец  февруари   2019 г. в РИОСВ-Русе е  постъпила една писмена  жалба

  • Препратена е писмена жалба от РЗИ-Русе на жител от гр. Русе за замърсяване на атмосферния въздух с прахови частици, причинено от биотво отопление, в кв. „Възраждане“. Жалбата е препратена за решаване по компетентност в Община Русе.

През месец януари 2019 г. в РИОСВ-Русе не са постъпвали писмени жалби. 


 Архив на съобщенията за постъпилите в РИОСВ-Русе писмени жалби по години: 2011 г. - 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. 

България в Юнеско

Галерия