За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

МОСВ се включва в честванията за 50 години Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО

МОСВ се включва в честванията по повод юбилея с изложба от 4 пана, организирана във входното фоайе в сградата на министерството на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Представена е ролята на Конвенцията за опазването на най-значимите природни обекти и културни постижения в световен мащаб за следващите поколения. Специално място е отделено на трите природни обекта от списъка на световното наследство на територията на България, а именно Национален парк „Пирин“, Природен резерват „Сребърна“ и Национален парк „Централен Балкан“ - част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

Unesco Obshto Copy
Unesco Srebarna Copy
Unesco Pirin Copy
Unesco Central Balkan Copy

 

Продължава...

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Вече в продължение на 50 години ЮНЕСКО работи с държавите по света, за да идентифицира културни и природни обекти, които притежават изключителна универсална значимост и могат да бъдат определени като световно наследство и да осигури тяхното запазване за бъдещите поколения.

Днес, в списъка към Конвенцията са включени 1154-те обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави. Обявяването на тези обекти за световно наследство е изключително признание за универсалната им значимост и е свидетелство за непрекъснатия стремеж на световната общност, насочен към опазването на най-значимите природни обекти и културни постижения за следващите поколения посредством прилагането на тази революционна правна рамка.

Чрез Конвенцията от 1972 г. за опазване на световното културно и природно наследство, страните по света поемат ангажимент да пазят обектите с изключителна универсална стойност, разположени на тяхна територия или на други места по света, чрез местни, национални, регионални и международни действия.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

През 2019 г. с цел опазване на най-представителните букови гори в деветте резервата, разположени на територията на Национален парк „Централен Балкан“ - „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Соколна“, „Пеещи скали“, „Стара река“, „Джендема“ и „Северен Джендем“ България се включи и в сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“ (разположен на територията на 18 европейски държави), което беше поредното признание за уникалността на българската природа и традициите в нейното опазване.

http://whc.unesco.org/en/list/.

Брошура за 50-годишнината от приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО (на английски език)

РИОСВ-Русе ще отбележи  50–годишнината от  приемането на Конвенцията за световното наследство с няколко инициативи:

  • Фотоконкурс „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“ съвместно с Община Силистра и Природонаучен музей – с. Сребърна;
  • Изложба за обектите на UNESCO в гр. Русе;
  • Изложба с фотографии на Иво Хаджимишев за българските обекти на  културното и природно наследство на ЮНЕСКО по време на Кръгла маса за управление на влажните зони в гр. Силистра.

Повече информация за Конвенцията на ЮНЕСКО и ПР "Сребърна" можете да намерите тук

Продължава...

Приключи съвместният конкурс за любители-фотографи, посветен на 50-годишнината на Конвенцията на ЮНЕСКО

През октомври 2022 г. приключи конкурсът за любители-фотографи, организиран  съвместно от  РИОСВ-Русе, Община Силистра и Природонаучния музей в с. Сребърна на тема: „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“. Конкурсът е част от инициативите на екоинспекцията за отбелязване на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО.

В надпреварата са се включили автори от цялата страна, но отличените фотографи са от гр. Силистра. Те представят резервата „Сребърна“ като чудесно място  за развлечение и познавателен туризъм през  всичките сезони на годината.

На първо място е класирана Нина Петрова за кадъра „Разходка в резервата“. Второто място е за Тихомир Александров, който по артистичен начин е заснел езерото Сребърна. За нощен кадър над голямото водно огледало е присъдено трето място на  Теодор Димитров. На четвърто място е класирана снимката на Румяна Лебедова -  „Пеликани в полет“. Петото място е за  Никола Огнев - автор на зимен кадър от резервата.

I N Petrova Momiche na putekata unesco wh the next 50 eng B II_T_Alexandrov_resize.jpg
IV R Lebedova Pelikani v polet III T Dimitrov Noshno ezero Srabarna vecher V N Ognev zamruznaloto ezero

 На 13 октомври в  гр. Силистра директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов връчиха специални грамоти и предметни награди на победителите в конкурса при откриването на кръгла маса в гр. Силистра по проект на РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

При откриването на двудневния форум инж. Цонка Христова отдели специално място на 50-годишнината от приемането на Конвенцията. Темата на юбилейната година е: „Следващите 50 - Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области ще насочат размислите върху следващите 50 години: изменението на климата и опазване на наследството; балансирано представяне на вписаните обекти; устойчив туризъм; дигитална трансформация и възстановяване след COVID-19.

IMG 8247 IMG 8254 IMG 8259
IMG 8238 IMG 8267 IMG 8281

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г., като понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта - Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

Три от тях попадат в териториалния обхват на РИОСВ-Русе, подчерта инж. Христова. Това са  Ивановски църкви, гробницата в Свещари и Сребърна, която през 2017 г. е сертифицирана като биосферен парк по Програмата „Човекът и природата“ на ЮНЕСКО. 

Изложба с фотографии на Иво Хаджимишев, подготвена по повод предишна годишнина, бе подредена по време на кръглата маса. През ноември т.г., изложбата в целия й обем  ще е на разположение на Природонаучния музей в с. Сребърна.

Продължава...

Съвместна инициатива на РИОСВ-Русе и АЕГ „Гео Милев“ за 50 - годишнината от приемането на Конвенцията за световното наследство

На 29 юни 2022 г., със съвместна  инициатива РИОСВ-Русе и  възпитаници на Английска езикова гимназия „Гео Милев“ отбелязаха вчера 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това е първото от предвидените от РИОСВ-Русе  събития за отбелязване на юбилея. 

В инициативата участваха ученици от 11 клас, в профили  „ИТ и Предприемачество“ и „ИТ и Математика“ на гимназията, която е асоциирано училище към ЮНЕСКО. Те влезнаха в ролята на туристически агенти, предлагащи услуги за индивидуални и групови туристи, разработвайки маршрут/и за посещение на обекти на ЮНЕСКО в България.  Реализираният проект е част от обучението по ИТ в избираемия модул, които учениците  са разработвали 8 учебни часа. Целта е да се свържат съвременните технологии с популяризирането на обектите от културното и природно наследство на ЮНЕСКО в България. Отличените ученици са: Денислава Минчева; Десислава Атанасова; Виктория Костадинова; Боян Христов; Симеон-Алекзандър Митков; Максим Парашкевов; Йоана  Петрова; Михаела Ченкова;Григор Николов.

Девет ученика, работили в два екипа, под ръководството на Кремена Дюлгерова и Светлана Колчева  бяха отличени с грамоти и предметни награди за креативност и ИТ умения при реализацията на училищните проекти от Светлана Иванова – директор на дирекция в екоинспекцията. Тя ги поздрави за усърдието и им пожела да популяризират българските обекти на ЮНЕСКО и да имат възможността да посетят световните такива.

Интерактивните карти са видими на адреси: карта 1, карта 2

IMG 7979 IMG 7985 IMG 7988
IMG 8000 IMG 8018 IMG 8020

За отбелязването на годишнината РИОСВ-Русе организира фотоконкурс „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“ съвместно с Община Силистра и Природонаучен музей – с. Сребърна и изложба на българските обекти на културното и природно наследство на ЮНЕСКО, която ще се състои по време на кръгла маса за управление на влажните зони в гр. Силистра тази година.

Продължава...

Галерия