За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1431/21.05.2014 г.

  • 20 Май 2014 |

Писмо до възложителя с изх. № 1431/21.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Възстановяване на укрепване на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.37 и разширение на съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.37.36” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе

Галерия