За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Такси

Информация и подаване на документи за административни услуги в РИОСВ - Русе се извършва в сградата на инспекцията, на  адрес гр. Русе, бул. "Придунавски " № 20 (партер)

 

Таксите се заплащат на място или по банков път, определени с ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите,
приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г.
Работно време от 9:00 - 17:30 часа. (Почивни дни - събота и неделя)

 

"Първа Инвестиционна Банка" АД, клон Русе
IBAN: BG 30 FINV 9150 3104 2641 05
BIC: FINV BGSF

НОВО: РИОСВ - Русе разполага с ПОС терминално устройство (ПОС терминал) за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.

 

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:

Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ

40010BIC код на БНБ : BNBG BGSD

Считано от 1 януари 2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ се внасят:

  1. Дължими суми към ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
  2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
  3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка: Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Съгласно изменения и допълнения  на Наредбата № 2 за класификация на отпадъците, обнародвани в ДВ, бр. 86/06.10.2020 г., услугата за утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци от подгрупа 1801 (отпадъци от хуманната медицина), е комплексна.   

Дължима държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците следва да бъде платена по банков път на съответното РЗИ на територията, контролирана от РИОСВ-Русе:

 

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Силистра

Банкова сметка: IBAN BG72 STSA 9300 3149 0777 01

BIC: STSABGSF3

Банка ДСК  - Силистра 

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Разград

Банкова сметка: IBAN BG25  STSA 9300 3148 5821 01

BIC: STSABGSF

Банка  ДСК – ЕАД

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Русе

Банкова сметка: IBAN BG54UBBS80023110740010

BIC: UBBSBGSF

Банка  ОББ – ЕАД

България в Юнеско

Галерия