Средночасова концентрация на азотен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Азотен диоксид (µg/m3)
13.V.2220036.6
14.V.2220036.6
15.V.2220070.1
16.V.2220043.4
17.V.2220051.4
18.V.2220043.0
19.V.2220079.0
20.V.2220096.7
21.V.2220057.9
22.V.2220024.2
23.V.2220032.5
24.V.2220027.1
25.V.2220064.8
26.V.2220053.7