Средночасова концентрация на азотен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Азотен диоксид (µg/m3)
18.IX.2320090.8
19.IX.2320090.8
20.IX.2320055.4
21.IX.2320082.8
22.IX.2320093.7
23.IX.2320079.2
24.IX.2320022.3
25.IX.2320048.2
26.IX.2320035.7
27.IX.2320031.3
28.IX.2320059.2
29.IX.2320083.1
30.IX.2320094.9
01.X.2320076.0