Средночасова концентрация на азотен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Азотен диоксид (µg/m3)
09.IX.2220025.8
10.IX.2220025.8
11.IX.222009.2
12.IX.2220028.8
13.IX.2220025.6
14.IX.2220078.9
15.IX.2220083.2
16.IX.2220026.5
17.IX.2220032.4
18.IX.222005.5
19.IX.2220073.4
20.IX.2220026.3
21.IX.2220033.8
22.IX.2220033.5