Средночасова концентрация на азотен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Азотен диоксид (µg/m3)
19.VII.2120017.8
20.VII.2120017.8
21.VII.2120017.0
22.VII.2120028.3
23.VII.2120041.5
24.VII.2120029.3
25.VII.2120037.9
26.VII.2120079.3
27.VII.2120059.5
28.VII.21200114.3
29.VII.2120045.5
30.VII.2120027.4
31.VII.2120028.9
01.VIII.2120041.0