Средночасова концентрация на озон от АИС "Възраждане"

 

 

датаПИНМах.СЧК Озон (µg/m3)
26.V.23180103.0
27.V.2318091.3
28.V.2318096.4
29.V.2318087.6
30.V.23180104.2
31.V.23180105.1
01.VI.2318092.0
02.VI.23180107.4
03.VI.2318088.9
04.VI.2318090.7
05.VI.2318086.8
06.VI.2318092.9
07.VI.2318097.3
08.VI.2318095.9