Средночасова концентрация на озон от АИС "Възраждане"

 

 

датаПИНМах.СЧК Озон (µg/m3)
09.IX.2218099.4
10.IX.2218091.0
11.IX.2218088.0
12.IX.2218079.9
13.IX.2218084.0
14.IX.2218093.4
15.IX.2218085.9
16.IX.2218084.0
17.IX.2218064.2
18.IX.2218068.1
19.IX.2218074.3
20.IX.2218069.4
21.IX.2218065.7
22.IX.2218071.1