Средночасова концентрация на озон от АИС "Възраждане"

 

 

датаПИНМах.СЧК Озон (µg/m3)
13.V.22180113.2
14.V.22180111.2
15.V.2218095.7
16.V.22180107.3
17.V.22180107.1
18.V.2218070.4
19.V.2218087.2
20.V.2218094.4
21.V.22180114.2
22.V.22180106.4
23.V.2218094.3
24.V.2218093.9
25.V.22180102.5
26.V.22180103.8