Средночасова концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Серен диоксид (µg/m3)
13.V.2235019.3
14.V.2235019.3
15.V.223508.8
16.V.223506.3
17.V.223506.6
18.V.2235014.8
19.V.223506.7
20.V.2235027.7
21.V.223506.2
22.V.2235010.0
23.V.223508.2
24.V.223507.1
25.V.223507.9
26.V.223506.5