Средночасова концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Серен диоксид (µg/m3)
24.XI.233505.1
25.XI.233505.1
26.XI.233506.6
27.XI.233507.0
28.XI.233505.5
29.XI.233506.6
30.XI.2335012.1
01.XII.233508.6
02.XII.233507.3
03.XII.233507.7
04.XII.233506.0
05.XII.233505.3
06.XII.233507.3
07.XII.233506.2