Средночасова концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Серен диоксид (µg/m3)
09.IX.2235011.4
10.IX.2235011.4
11.IX.223506.6
12.IX.2235014.2
13.IX.223507.0
14.IX.223509.2
15.IX.223507.8
16.IX.223507.6
17.IX.223506.8
18.IX.223507.2
19.IX.2235011.5
20.IX.2235012.2
21.IX.223506.9
22.IX.223506.8