Средночасова концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСЧНМах.СЧК Серен диоксид (µg/m3)
19.VII.213509.0
20.VII.213509.0
21.VII.213508.9
22.VII.213509.0
23.VII.2135011.9
24.VII.2135011.9
25.VII.2135015.3
26.VII.213508.7
27.VII.213508.8
28.VII.213508.5
29.VII.213508.8
30.VII.213509.0
31.VII.213508.6
01.VIII.2135011.9