Средноденощна концентрация на ФПЧ10 от АИС "Възраждане"

 

 

датаСГНФини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
СГН на брой превишения на ФПЧ10Брой превишения ФПЧ
13.V.225034.21350
14.V.225034.67350
15.V.225032.27350
16.V.225034.73350
17.V.225034.48350
18.V.225029.44350
19.V.225031.70350
20.V.225031.62350
21.V.225032.91350
22.V.225030.23350
23.V.225028.30350
24.V.225028.79350
25.V.225030.70350
26.V.225030.07350
Общо3533