Средноденощна концентрация на ФПЧ10 от АИС "Възраждане"

 

 

датаСГНФини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
СГН на брой превишения на ФПЧ10Брой превишения ФПЧ
24.XI.235020.57350
25.XI.235012.47350
26.XI.23508.08350
27.XI.235011.80350
28.XI.235021.51350
29.XI.235015.99350
30.XI.235026.67350
01.XII.235061.98351
02.XII.235082.28351
03.XII.235029.81350
04.XII.235021.34350
05.XII.235036.02350
06.XII.235038.61350
07.XII.235014.93350
Общо3529