Средноденощна концентрация на ФПЧ10 от АИС "Възраждане"

 

 

датаСГНФини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
СГН на брой превишения на ФПЧ10Брой превишения ФПЧ
19.VII.215035.07350
20.VII.215029.24350
21.VII.215032.98350
22.VII.215027.34350
23.VII.215030.21350
24.VII.215031.31350
25.VII.215031.94350
26.VII.215031.31350
27.VII.215033.46350
28.VII.215039.37350
29.VII.215042.69350
30.VII.215043.47350
31.VII.215039.39350
01.VIII.215039.94350
Общо3517