Средноденощна концентрация на ФПЧ10 от АИС "Възраждане"

 

 

датаСГНФини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
СГН на брой превишения на ФПЧ10Брой превишения ФПЧ
09.IX.225028.93350
10.IX.225029.74350
11.IX.225017.44350
12.IX.225015.93350
13.IX.225017.80350
14.IX.225022.67350
15.IX.225026.60350
16.IX.225029.16350
17.IX.225024.25350
18.IX.225024.78350
19.IX.225023.75350
20.IX.225016.06350
21.IX.225015.55350
22.IX.225014.13350
Общо3539