Средноденощна концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСДНСерен диоксид (µg/m3)
07.I.22125
08.I.22125
09.I.22125
10.I.22125
11.I.2212565.6
12.I.22125
13.I.22125
14.I.22125
15.I.22125
16.I.2212514.3
17.I.2212512.4
18.I.2212510.7
19.I.221256.1
20.I.2212513.0