Средноденощна концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСДНСерен диоксид (µg/m3)
19.VII.211258.4
20.VII.211257.9
21.VII.211258.0
22.VII.211258.4
23.VII.211258.5
24.VII.211258.3
25.VII.211258.6
26.VII.211257.9
27.VII.211257.7
28.VII.211258.0
29.VII.211258.1
30.VII.211257.8
31.VII.211258.8
01.VIII.211258.6