Средноденощна концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСДНСерен диоксид (µg/m3)
24.XI.231255.1
25.XI.231254.6
26.XI.231254.8
27.XI.231255.3
28.XI.231255.1
29.XI.231255.8
30.XI.231257.9
01.XII.231255.8
02.XII.231255.8
03.XII.231255.6
04.XII.231254.9
05.XII.231254.8
06.XII.231255.0
07.XII.231257.3