Средноденощна концентрация на серен диоксид от АИС "Възраждане"

 

 

датаСДНСерен диоксид (µg/m3)
09.IX.2212510.7
10.IX.221257.7
11.IX.221255.8
12.IX.221257.3
13.IX.221256.1
14.IX.221257.1
15.IX.221257.3
16.IX.221256.7
17.IX.221256.3
18.IX.221256.2
19.IX.221257.7
20.IX.221257.1
21.IX.221256.1
22.IX.221256.9