АИС "Възраждане", кв. "Ялта"

датаНорма/ СДК
/Мах. СЧК
Серен диоксид (µg/m3)Азотен диоксид
(µg/m3)
Азотен оксид
(µg/m3)
Въгле-роден оксид
(mg/m3)
Озон (µg/m3)Фини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
Бензен
(µg/m3)
Фини прахови частици под 2,5 микрона
(µg/m3)
СГН4040525
СДН12550
8 часова10120
СЧН350200
09.IX.22СДК10.724.65.40.363.528.930.612.6
Мах.СЧК16.662.521.20.599.40.935.0
10.IX.22СДК7.710.92.80.259.629.740.513.3
Мах.СЧК11.425.89.10.391.00.623.2
11.IX.22СДК5.85.22.00.259.817.440.46.2
Мах.СЧК6.69.22.90.288.00.731.5
12.IX.22СДК7.311.63.00.250.015.930.44.8
Мах.СЧК14.228.85.80.379.90.623.9
13.IX.22СДК6.111.53.10.249.717.800.55.1
Мах.СЧК7.025.610.10.384.00.611.1
14.IX.22СДК7.122.06.40.358.422.670.63.5
Мах.СЧК9.278.934.50.793.40.910.8
15.IX.22СДК7.320.76.30.354.326.600.612.8
Мах.СЧК7.883.243.70.785.91.250.4
16.IX.22СДК6.711.52.60.261.129.160.59.4
Мах.СЧК7.626.55.10.384.00.619.5
17.IX.22СДК6.313.84.00.244.424.250.59.0
Мах.СЧК6.832.410.70.364.20.717.3
18.IX.22СДК6.22.71.70.255.524.780.33.3
Мах.СЧК7.25.52.50.268.10.418.7
19.IX.22СДК7.715.17.40.349.223.750.421.7
Мах.СЧК11.573.452.00.774.30.6157.0
20.IX.22СДК7.17.32.90.251.516.060.26.8
Мах.СЧК12.226.38.10.369.40.224.1
21.IX.22СДК6.411.14.40.245.415.550.24.8
Мах.СЧК6.933.817.10.465.70.29.6
22.IX.22СДК6.19.53.00.246.814.130.25.9
Мах.СЧК6.833.57.00.471.10.212.7

 

СГН - средногодишна норма;

СДН - средноденонощна норма;

8 часова норма - максимална осемчасова средна стойност в рамките на едно денонощие;

СЧН - средночасова норма;

СДК - средноденонощна концентрация;

Мах. СЧК - измерена максимална средночасова концентрация;

ПИН - Праг за информиране на населението

 

МАС "Втора районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Русе", ИПЗ

датаНорма/ СДК
/Мах. СЧК
Серен диоксид (µg/m3)Азотен диоксид
(µg/m3)
Азотен оксид
(µg/m3)
Въгле-роден оксид
(mg/m3)
Озон (µg/m3)Фини прахови частици под 10 микрона
(µg/m3)
Бензен
(µg/m3)
Толуен
(µg/m3)
p-Ксилен
(µg/m3)
Метан
(ррм)
Немета-нови въгле-водоро-ди
(ррм С)
СГН40405
СДН12550250100
8 часова10120
СЧН350200500200
02.XI.21СДК
Мах.СЧК
03.XI.21СДК
Мах.СЧК
04.XI.21СДК
Мах.СЧК
05.XI.21СДК
Мах.СЧК
06.XI.21СДК
Мах.СЧК
07.XI.21СДК
Мах.СЧК
08.XI.21СДК
Мах.СЧК
09.XI.21СДК
Мах.СЧК
10.XI.21СДК
Мах.СЧК
11.XI.21СДК
Мах.СЧК
12.XI.21СДК
Мах.СЧК
13.XI.21СДК
Мах.СЧК
14.XI.21СДК
Мах.СЧК
15.XI.21СДК
Мах.СЧК