За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екологично образование и работа с деца

Информационно-образователният пакет „Разходка в парка” е разработен от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Подготвен и издаден е по повод обявената през 2011 г. от Организацията на обединените нации – Международна година на горите. Основната идея на пакета „Разходка в парка” е запознаване на подрастващите и техните преподаватели с най-често използваните декоративни дървета и храсти при ландшафтното оформление на парковете и с техните обитатели. Водени сме от идеята да представим парка като една система, което да внуши, че има животински видове, които споделят даденото пространство с растенията и поддържат баланса, дори в градските паркове. „Разходка в парка” е занятие, което може да се реализира в Информационния център на инспекцията или на открито, след предварителна уговорка. 

20240621 131121


 

igra

Web - базирана компютърна игра за две възрастови групи, реализирана по проект на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.". 


poster eng
 

Галерия