За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 2467/03.08.2015 г.

  • 03 Август 2015 |

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за течни битумни продукти”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1132 по КК и КР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия