За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4501/22.12.2015 г.

  • 22 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4501/22.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ Отец Паисий” с местоположение имот с номер 0.769 в землището на гр. Мартен, община Русе

България в Юнеско

Галерия