За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4503/22.12.2015 г.

  • 04 Януари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 4503/22.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Преместване на съществуващи кабели” с местоположение имот с номер 63427.7.102 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия