За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4577/29.12.2015 г.

  • 29 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4577/29.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Аварийно укрепване и изграждане на нова подпорна стена и ажурна ограда на територията на Военен Клуб - гр. Русе” с местоположение УПИ IV-507, 508, кв. 66 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия