За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 437/19.02.2016 г.

  • 19 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 437/19.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на оборудване на съществуващ трафопост Сердика и монтаж на измервателен модул тип КРУ” с местоположение имот с номер 000050 в землището на гр. Исперих, община Исперих

България в Юнеско

Галерия