За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 501/26.02.2016 г.

  • 26 Февруари 2016 |

Писмо до възложителя с изх. № 501/26.02.2016 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и реконструкция на болнична сграда за нуждите на Хирургическо отделение” с местоположение имот с номер 63427.2.5105.1.5 в землището на гр. Русе, община Русе

България в Юнеско

Галерия