За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екологично образование и работа с деца

 

Образователен пакет на РИОСВ - Русе "Разходка в парка" - разгледайте тук

igra

Web - базирана компютърна игра за две възрастови групи, реализирана по проект на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г.". 

 
 

България в Юнеско

Галерия