За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 36/08.01.2013 г.

  • 07 Януари 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 36/08.01.2013 г., относно ИП/ПП за „Казан за изваряване на ракия”, с местоположение: УПИ № ІІ-393, кв. 37 по плана на с. Бабук, община Силистра

България в Юнеско

Галерия