За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Списък на победителите в конкурсите по повод Световния ден на водата 22 март 2013 г.

logo 

 

Победители в конкурсите за мултимедийна презентация на тема: „Вода за живот” 

І ва възрастова група

І во място: Доротея Веселинова Борисова – СОУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Две могили.

ІІ ро място:

Йоханна Цветанова - МГ „Баба Тонка” гр. Русе;

Симона Веселинова - МГ „Баба Тонка” гр. Русе;

ІІІ то място: Валерия Димитрова – СОУ „Христо Ботев – гр. Русе.

Поощрителни награди за колективен труд:

Арзу Севджанова Ахмедова – СОУ „Йордан Йовков”- гр. Русе;

Николета Ангелова Сидерова – СОУ „Йордан Йовков”- гр. Русе;

Марина Веселинова Велева- СОУ „Йордан Йовков”- гр. Русе.

Поощрителна награда: Денислав Недев - МГ „Баба Тонка” гр. Русе.

ІІ ра възрастова група

І во място:

Мейра Мейсутова - СОУ „Св. св. Кирил и Методий”- гр. Две могили;

Виктория Симеонова – Езикова гимназия „Гео Милев” - гр. Добрич;

ІІ ро място: Гюксел Ахмедов - ПГСАГ „Пеньо Пенев” - гр. Русе.

ІІІ то място: Теодора Аврамова - СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе.

 

Специална награда за най-многообразни използвани похвати:

Мануела Димова - СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе;

Деница Маринова - СОУ "Христо Ботев" гр. Русе.

Поощрителни награди:

Деница Илианова Дянкова и Николай Тодоров Карасъбев – школа „Компютърни и интернет технологии” при Детски комплекс гр. Сливен;

Марио Марков – СОУ „Христо Ботев” - гр. Русе;

Илияна Йорданова - СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе.

 

Победители в конкурса за кратка литературна творба на тема: „Малка приказка за водата”:

 • Жанр „Есе” - Възрастова група: 1-4 клас

І во място: Елиа Ботева – ОУ „Иван Вазов” гр. Русе.

ІІ ро място: Георги Даскалов - ОУ „Иван Вазов” гр. Русе.

ІІІ то място: Христина Иларионова – СОУ „Васил Левски”.

Поощрителна награда: Цветан Пенелски – ОУ „Иван Вазов”.

 • Жанр „Есе” - Възрастова група: 5-8 клас

І во място: Цветелина Иванова – СОУ „Христо Ботев” гр. Русе.

ІІ ро място: Константина Иванова - СОУ „Христо Ботев” гр. Русе.

ІІІ то място: Йоханна Цветанова – МГ „Баба Тонка” гр. Русе.

Поощрителни награди:

Калина Иванова - СОУ „Христо Ботев” гр. Русе.

Мария Ботева - СОУ „Христо Ботев” гр. Русе.

 • Жанр „Есе” - Възрастова група: 9-12 клас

І во място: Габриела Михайлова – ПГ по туризъм гр. Русе.

ІІ ро място: Ана Михова - МГ „Баба Тонка” гр. Русе.

Поощрителни награди:

Полина Иванова – СОУ „Йордан Йовков” гр. Русе.

Айфилиз Мустафа – СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе.

 • Жанр „Приказка” - Възрастова група: 1-4 клас

І во място: Александър Диханов – СОУ Н. Вапцаров” гр. Царево, обл. Бургас.

 • Жанр „Приказка” - Възрастова група: 5-8 клас

І во място: Анна Дечева – СОУ „Христо Ботев”.

ІІ ро място: Юзлем Фахрединова - СОУ „Христо Ботев”.

ІІІ то място: Виктория Начева - СОУ „Христо Ботев”.

 • Жанр „Приказка” - Възрастова група: 9-12 клас

І во място: Дафин Козарев – АГ „Гео Милев” гр. Русе.

ІІ ро място:Невин Назми Мухамер- СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе.

ІІІ то място: Кремена Цанева - АГ „Гео Милев” гр. Русе.

Поощрителни награди:

Кристин Минчева - ПГСАГ „Пеньо Пенев” гр. Русе.

Влади Минков - СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе.

 • Жанр „Стихотворение” - Възрастова група: 1-4 клас

Матю Машаков ОУ „Иван Вазов” гр. Русе.

Поощрителни награди:

Стела Петрова – ОУ „Иван Вазов” гр. Русе.

Ростислава Хаджирадкова - „Иван Вазов” гр. Русе.

Далина Русинова – СОУ „Н. Вапцаров” – гр. Царево, обл. Бургас.

 • Жанр „Стихотворение” - Възрастова група: 9-12 клас

І во място: Жасмина Косева СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе.

Поощрителни награди:

Калина Попова - СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе;

Ивайло Гръцманов - СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе;

Сезгян Хасанова- СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе.

 

Награди за колективни литературни творби:

 • Авторски колектив от І клас на ПЧУ „Леонардо да Винчи” гр. Русе за „Приключенията на чудо-защо вали дъжд?”
 • Деца от подготвителна „В” група на ЦДГ „Незабравка гр. Русе

Победители в конкурса за изработка на проект на стикер, с послание: „Да пестим водата”

І во място: Виктория Стоянова – МГ „Баба Тонка” – Русе.

ІІ ро място: Симона Симеонова - СОУ „П. Волов” - град Бяла, област Русе.

ІІІ то място: Петранка Кирилова - МГ „Баба Тонка” – Русе.

ІІІ то място: Николай Андреев – НУИ „Проф. Веселин Стоянов” гр. Русе.

 

 • Специалната награда на РИОСВ-Русе:

Илиян Илиев - СОУЕЕ „Св. Константин–Кирил Философ” гр. Русе.

 

 • Поощрителни награди:

Даниел Любенов Игнатов - на МГ „Баба Тонка” – Русе;

Боряна Балиева ПЧСОУ „Леонардо Да Винчи” гр. Русе.

 

Специална награда на РИОСВ-Русе за най-малкия участник:

Рая Стефанова Стефанова ЦДГ „Незабравка” гр. Русе.

 

Специални награди за рисунки с послание „Да пестим водата”:

„Най-малък участник” - Калина Ангелова Богомилова - І клас „ОУ „Иван Вазов” – гр. Русе.

І во място: Симона Хр. Димитрова - „ОУ „Иван Вазов” – гр. Русе.

ІІ ро място: Кристиян Марианов Маринов - „ОУ „Иван Вазов” – гр. Русе.

ІІІ то място: Пламен Георгиев - „ОУ „Иван Вазов” – гр. Русе.

Поощрителни награди за рисунки с послание: „Да пестим водата”:

Елица Момчилова – ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

Ростислава Христова - ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

Никол Владиславова Иванова - ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

Доротея Дамянова Стефанова - ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

Деяна Бисерова Атанасова - ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

Кристина Енева - ОУ „Иван Вазов” гр. Русе.

 

Специални награди за плакат с послание „Да пестим водата”:

Радослава Овчарова и Еманоела Атанасова - СОУ „Йордан Йовков” Русе.

Силвена Ивова Станчева и Тихомир Венелинов Радев- 10 клас и 12"А" СОУ „Йордан Йовков” Русе. 

Галерия